Varighet
Et HT-gjerde blir satt opp av entreprenøravdelingen til HT Gjerde Norge AS eller av en av våre forhandlere.
Vi har erfarne og dyktige montører som kan planlegge, kalkulere og montere etter kundens behov – i tillegg til utstyr og kompetanse som effektiviserer arbeidet med å sette opp profesjonelle gjerder.
Vi har utviklet vår egen gjerdestandard for hvordan et HT-gjerde skal monteres. Det er en forutsetning for alle våre forhandlere at denne skal følges, for at de skal kunne bruke merkevaren HT-gjerde om arbeidet de har utført.

SIKKER JOBB ANALYSE

Vi tar Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) på alvor. Selv om vi har grunnleggende HMS regler i bunn, så er ikke to jobber like. Våre montører utfører alltid en «Sikker Jobb Analyse» før arbeidet starter.

Vi vurderer terrenget, hvilke verktøy og maskiner som skal brukes og hvilke risikoelementer som er forbundet med oppdraget. Dette er viktig uansett, men spesielt der arbeidet skal utføres i vanskelige partier, som f.eks. bratt og ulendt terreng. Vi vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes for å minimere risiko, og hvordan eventuelle uønskede hendelser skal håndteres.

Etter utført arbeid gjør vi en evaluering, og sørger for at eventuelle nye erfaringer blir dokumentert og videreformidlet til vårt nettverk av montører.
GJERDETYPER

GJERDESTANDARD – PDF

Prosjektering/HMS/miljø – PDF

ULIKE PROSJEKTER

Flettverksgjerder med rørstolper, montert på natursteinmur.

Tradisjonelt flettverksgjerde med HT-wire som toppstreng.

REFERANSER OG DOKUMENTASJON

Vi kan formidle referanser fra prosjekter, både på pris, kvalitet og gjennomføring. Vi gjør oppmerksom på at spesifikasjon av prosjekter vanligvis er lagt opp til tradisjonell gjerding, og at vårt konsept må vurderes ut fra det totale produktet.

Hvis ønskelig kan vi hjelpe til med dokumentasjon på metode og produkt fra andre europeiske land. Vi kan også sette dere i kontakt med utenlandsk kompetanse som kan beskrive kvalitet uavhengig av oss som leverandør. Se flere referanser lenger nede på siden.

REFERANSER:

RISA AS
VASSBAKK & STOL AS
BERTELSEN & GARPESTAD AS
STATENS VEGVESEN
KARMØY KOMMUNE
HAUGESUND KOMMUNE
TYSVÆR KOMMUNE
OSLO KOMMUNE
LANDBRUKSDIREKTORATET
MILJØDIREKTORATET

VEIANLEGG

Landbruk

OFFENTLIGE OG PRIVATE ANLEGG

VILT- OG ROVDYRBEKJEMPELSE

INDUSTRI OG SIKRING

PRIVAT GJERDING – HUS-HYTTE-HUND-HEST

Veianlegg

OFFENTLIGE OG PRIVATE ANLEGG

INDUSTRI OG SIKRING

Landbruk

VILT- OG ROVDYRBEKJEMPELSE

PRIVAT GJERDING – HUS-HYTTE-HUND-HEST

Skroll til toppen
Rull til toppen