Varighet

SÅRBARE AREALER

Vår hovedproduksjon av gjerder er på sårbare arealer. Derfor har vi alltid stort fokus på å ikke skade / påvirke miljø og terreng mer enn høyst nødvendig. Hovedkontoret til HT Gjerde Norge AS ligger på Karmøy, og vårt konsept er utviklet der. På Vestlandet er klimaet mildt og VÅTT. Det er derfor en helårlig utfordring å begrense terreng- og miljøpåvirkningen ved montering.

BEGRENSE MILJØPÅVIRKNINGEN

Vi jobber kontinuerlig med å begrense miljøpåvirkningen av vårt arbeid, og har fokus på skånsom opptreden i naturen. Vi benytter beltegående maskiner så langt det er mulig, og vi søker å benytte riktige verktøy for å kunne arbeide effektivt og bli hurtig ferdig.

DYREVELFERD OG RYDDIGHET

Vi har fokus på å begrense støy, slik at dyre- og fugleliv forstyrres minst mulig. Våre montører er godt trente i opprydding og å unngå avkapp av ståltråder etc., for å unngå at dette ligger igjen i naturen. Gode rutiner på rydding og å tenke dyrevelferd mener vi også har en god miljøeffekt i forhold til hva som etterlates etter arbeidene.

VEIANLEGG

Landbruk

OFFENTLIGE OG PRIVATE ANLEGG

VILT- OG ROVDYRBEKJEMPELSE

INDUSTRI- OG SIKRING

PRIVAT GJERDING – HUS-HYTTE-HUND-HEST

Veianlegg

OFFENTLIGE OG PRIVATE ANLEGG

INDUSTRI- OG SIKRING

Landbruk

VILT- OG ROVDYRBEKJEMPELSE

PRIVAT GJERDING – HUS-HYTTE-HUND-HEST

Skroll til toppen
Rull til toppen