Varighet

MATERIALVALG
GIR VARIGHET

ET GJERDE SOM TÅLER EN STØYT

HT gjerde bruker high tensile nett som tåler kraftig strekk og kan strammes betydelig uten å redusere styrken.
Når gjerdet er riktig montert, med solid forankring og festepunkt og korrekt oppstrammet, vil hele gjerdet fungere nærmest som en fjær. Det vil tåle større belastning enn andre gjerder uten å bli ødelagt.

STOLPENE


Et HT-gjerde kan settes opp over arealer som består av alle typer underlag, som jord, sand, stein, fjell osv. Gjerdet settes da sammen av ulike typer påler avhengig av underlaget, men vil uansett fremstå som helhetlig og visuelt pent gjerde.

Til krevende underlag benytter vi forskjellige festeanordninger til stolpene. På berggrunn har vi et stort utvalg av fjellfester, der noen er for å sette trestolpene fast og andre er egne gjerdestolper i stål.

Vi leverer høykvalitets stolper, produsert hos Octowood AB i Kälarne, Sverige. Råvaren er svensk saktevokst furu, som er impregnert til klasse NTR A i kontakt med jord. Dette sikrer at stolpene er solide og har lang holdbarhet. Octowood anslår levetiden til 30 år. Vi benytter altså gjerdestolper av den høyeste kvaliteten som finnes på markedet.

NETTINGEN

HT Gjerde er leverandør av netting for Hampton Ltd.
Steel, UK, i Norge. Vi leverer High Tensile-nett med høy
kvalitet / styrke. Trådtykkelsen er 2,5mm og strekkfastheten
1235-1395 N/mm2.

Knuteteknologi – X-knot. Nettet er produsert med den
nyeste og beste knuteteknologi, kalt «X-knot». Knuten er
helt glatt (ingenting henger seg fast i den), og den glir ikke på strengen.

Styrkeforskjellen i forhold til vanlig nett:

Vanlig nett(mild steel) 280 kg pr tråd i nett
550 kg pr tråd i bølgetråd

HT Nett (high tensile) 675 kg pr tråd i nett

1060 kg i topp og bunntråd på viltgjerde.
675 kg i topp og bunntråd på sauegjerde.

Skroll til toppen
Rull til toppen